آیا میتوانم سفارش خود به صورت حضوری خرید کنم؟

با توجه به اینکه در ایران خیلی ها حتما باید جنس و محصول را از نزدیک ببینند و آن را لمس کنند.ما امکان خرید حضوری را برای مشتریان نیز فراهم کرده ایم. بعد از دیدن جنس و مطمئن شدن از کیفیت آن می تواند خرید کند.

البته برای سفارشات عمده در تهران.ما میتوانیم خودمان اجناس را برای شما بیاوریم و بعد از دیدن اجناس خرید را انجام دهید. تمامی محصولات ما امکان خرید حضوری را برای شما دارد.اما قبل از آمدن در بازار ملت و یدکی فروشی از موجودی و عدم موجودی آن محصول نیز مطمئن شوید.

امکان خرید حضوری